• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lipca 2014 r. wynosi - 3175, w tym kobiet - 1501. Stopa bezrobocia w końcu czerwca 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 14,2%, w województwie lubelskim - 13,0%, w Polsce - 12,0%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.