• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu września 2014 r. wynosi - 3018, w tym kobiet - 1451. Stopa bezrobocia w końcu sierpnia 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 13,8%, w województwie lubelskim - 12,6%, w Polsce - 11,7%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.