• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2014 r. wynosi - 3211, w tym kobiet - 1499. Stopa bezrobocia w końcu maja 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 14,7%, w województwie lubelskim - 13,4%, w Polsce - 12,5%.


  • Oferta pracy:


    Brak oferty pracy o podanym identyfikatorze.