faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 02.06.2014 13:08

  Świadczenie aktywizacyjne


  Świadczenie aktywizacyjne – przysługuje za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego  bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją  w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  z uwagi na konieczność wychowywania dziecka  lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

  Świadczenie przysługuje przez okres:
  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

  Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, odpowiednio przez okres 6 lub 9 miesięcy. 

  Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
  de minimis.

  Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa o pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 02.06.2014 13:08
  Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014 13:11
  Liczba wyświetleń: 3750
  Drukuj Stworz PDF

  but