faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 10.02.2011 09:53

  Badania i analizy rynku pracy


  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2016

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za II półrocze 2016 według zawodów podstawowych

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za II półrocze 2016 według elementarnych grup zawodów

  Informacja sygnalna o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za II półrocze 2016

  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za I półrocze 2016 według zawodów podstawowych

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za I półrocze 2016 według elementarnych grup zawodów

  Informacja sygnalna o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za I półrocze 2016

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu wrześniu 2016

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu czerwcu 2016

  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu marcu 2016

  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2015

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za rok 2015 według zawodów podstawowych

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za rok 2015 według elementarnych grup zawodów

  Informacja sygnalna o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za rok 2015

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za II półrocze 2015 według zawodów podstawowych

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za II półrocze 2015 według elementarnych grup zawodów

  Informacja sygnalna o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za II półrocze 2015

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za I półrocze 2015 według zawodów podstawowych

  Aktualizacja informacji sygnalnej o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za I półrocze 2015 według elementarnych grup zawodów

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu wrześniu 2015

  Informacja sygnalna o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ryckim za I półrocze 2015

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu czerwcu 2015

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu marcu 2015

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lutym 2015

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu styczniu 2015

  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu listopadzie 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu październiku 2014

  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu wrześniu 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu sierpniu 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lipcu 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu czerwcu 2014

  Raport z badania ankietowego

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu maju 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu kwietniu 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu marcu 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lutym 2014

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu styczniu 2014

  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2013

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu listopadzie 2013

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu październiku 2013

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu wrześniu 2013

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu sierpniu 2013

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lipcu 2013

  Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku 2013

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu czerwcu 2013

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu maju 2013 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu kwietniu 2013 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu marcu 2013 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lutym 2013  

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu styczniu 2013 

  Raport z badania ankietowego

  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2012

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu listopadzie 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu październiku 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu wrześniu 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu sierpniu 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lipcu 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu czerwcu 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu maju 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu kwietniu 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu marcu 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lutym 2012 

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu styczniu 2012 

  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryckach

  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu listopadzie 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu październiku 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu wrześniu 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu sierpniu 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lipcu 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu czerwcu 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu maju 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu kwietniu 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu marcu 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu lutym 2011

  Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w miesiącu styczniu 2011

  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Ryckim wg stanu na II półrocze 2010 

  Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 oraz przewidywani absolwenci w roku 2011

  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2010

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 10.02.2011 09:53
  Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2017 09:37
  Liczba wyświetleń: 8041
  Drukuj Stworz PDF

  but