faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 27.12.2010 09:13

  Centrum Aktywizacji Zawodowej


  Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 29.12.2009 r., Nr CXCIV/575/09 w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach została wyodrębniona w urzędzie komórka organizacyjna pod nazwą Centrum Aktywizacji Zawodowej.

  Centrum Aktywizacji Zawodowej działa od 01.01.2010 r. Zadaniem CAZ jest realizacja podstawowych usług rynku pracy i wzmocnienie działań aktywizujących bezrobotnych nad działaniami pasywnymi.

  W zakresie działań CAZ realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń oraz aktywne formy pomocy tj. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, prace społecznie użyteczne.

  Powstanie Centrum Aktywizacji Zawodowej ma na celu usprawnienie obsługi osób bezrobotnych, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych, aby w pełni uczestniczyły w procesie aktywizacji. Współpraca wszystkich kluczowych stanowisk w ramach CAZ będzie sprzyjać podejmowaniu wspólnych działań aktywizujących osoby pozostające bez pracy.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 27.12.2010 09:13
  Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2010 11:56
  Liczba wyświetleń: 6581
  Drukuj Stworz PDF

  but