• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu października 2014 r. wynosi - 2973, w tym kobiet - 1405. Stopa bezrobocia w końcu września 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 13,7%, w województwie lubelskim - 12,4%, w Polsce - 11,5%.


 • czwartek, 13.11.2014 11:21

  KOMUNIKAT


   

         W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków
  Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób w wieku 30-50 lat na:

   

  - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  - refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Rykach zwraca się z prośbą do pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia  stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w w/w przedziale wiekowym o wstępne zgłaszanie zainteresowania powyższą formą aktywizacji. Przy ubieganiu się o tę formę należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż do dnia  17.12.2014r. będziecie Państwo musieli złożyć rozliczenie wydatkowanych środków, a do dnia 22.12.2014r. należy zatrudnić osobę bezrobotną.

   

  Jednocześnie informujemy, iż osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu.

   

  UWAGA!

  Ostateczna decyzja o rozpatrzeniu wniosków będzie uzależniona                   od wysokości środków uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy                        w Rykach.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracowników tutejszego Urzędu i Filii w Dęblinie, lub telefonicznie pod numerem:                       

  PUP Ryki – 81/865 33 46,

  Filia Dęblin – 81/ 883 02 26.

   

   

                                                                                          P.O. Dyrektor

                                                                                     mgr Piotr Gałkowski    

  Informacje o artykule

  Zredagował(a):
  Data powstania: 13.11.2014 11:21
  Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2014 12:08
  Liczba wyświetleń: 5102
  Drukuj Stworz PDF
  wtorek, 01.02.2011 09:59

  Aktualności


  Informacja dotycząca odwołania szkolenia

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  IX Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Informacja dotycząca możliwości korzystania z nowych usług elektronicznych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Informacja dotycząca środków finansowych na przyznanie bonów szkoleniowych

  Informacja dotycząca współpracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informacja dotycząca środków finansowych na realizację nowych form pomocy

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dla Bezrobotnych i Poszukujących pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Outplacement dla oświaty

       dokumenty do pobrania

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na staż

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Zaproszenie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do odbycia stażu

  Nabór wniosków na organizację staży finansowanych z FP oraz projektu współfinansowanego z EFS

  Badanie ankietowe dotyczące stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Filia w Dęblinie

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2014 rok 

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Perspektywy pracy w Lublinie i w województwie

  Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków

  Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

  Informacja o giełdzie pracy dotyczącej zatrudnienia w INTERMARCHE w Rykach

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Partnerstwo lokalne

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wirtualne Targi Pracy

       plakat

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       zaproszenie

       zgłoszenie

       regulamin targów

       regulamin konkursu

       plakat

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie na warsztaty p.n. FILMOTEKA

  VIII Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Nabór wniosków na organizację staży dla uczestników projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dotycząca rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2012 r.

  Zaproszenie na Kurs Inspiracji

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Informacja o zgłaszaniu kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia

  Informacja o stażu w Holandii (ważna do 31.01.2013 r.)

  Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2013 rok 

  Informacja dotycząca systemu powiadamiania SMS i e-mail

  Komunikat w sprawie upływu kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dotacje i doposażenia) ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Bezpłatne grupowe porady obywatelskie

  Komunikat dotyczący naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dotacje i doposażenia) ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Zaproszenie na seminarium

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Pismo dot. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Zaproszenie na Kurs Inspiracji

  Uwaga na nieuczciwych pośredników pracy

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywność = sukces”

  Nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację staży, prac interwencyjnych i wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację staży i prac interwencyjnych

  Informacja dla pracodawców

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       zaproszenie

       zgłoszenie

       regulamin  

       plakat 

  Informacja dotycząca środków finansowych z Funduszu Pracy

  Ważny komunikat dla osób zarejestrowanych

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe

  Plan szkoleń na 2012 rok

  Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2012 rok

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku 

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2012 rok 

  Informacja o spotkaniu informacyjnym "Przedsiębiorczość i samozatrudnienie - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

  Informacja o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich na terenie powiatu ryckiego 

  Komunikat o braku środków finansowych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

  Informacja o bezpłatnych szkoleniach informatycznych skierowanych do pracowników przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

  Komunikat o środkach finansowych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  III Ogólnopolski Tydzień Kariery 

  Informacja o braku środków finansowych na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

  Informacja o braku środków finansowych w ramach PFRON na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

  Informacja dotycząca wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Bezpłatne porady prawne i obywatelskie 

  Komunikat dotyczący konferencji organizowanej przez Lubelski Oddział ARiMR 

  Ogłoszenie o naborze na szkolenia 

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku

  Informacja o środkach finansowych na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku 

  III Forum Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny

  Ogłoszenie dotyczące spotakania z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie 

  Ogłoszenie o naborze na szkolenia 

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku 

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy     

       zaproszenie

       zgło

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 01.02.2011 09:59
  Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2014 09:54
  Liczba wyświetleń: 655590
  Drukuj Stworz PDF