faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lutego 2015 r. wynosi - 3498, w tym kobiet - 1646. Stopa bezrobocia w końcu stycznia 2015 r. wynosi: w powiecie ryckim - 15,2%, w województwie lubelskim - 13,2%, w Polsce - 12,0%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 13.11.2014 11:21

  Życzenia


   

    

  Najserdeczniejsze życzenia
  zdrowych, radosnych i spokojnych
  Świąt Wielkanocnych
  smacznego jajka, mokrego dyngusa,
  a także odpoczynku w gronie rodzinnym

  życzą

  Dyrekcja oraz pracownicy
  Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach   

  Informacje o artykule

  Zredagował(a):
  Data powstania: 13.11.2014 11:21
  Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2015 08:49
  Liczba wyświetleń: 14705
  Drukuj Stworz PDF
  wtorek, 01.02.2011 09:59

  Aktualności


  Badanie losów absolwentów publicznych szkół wyższych

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Targi Pracy organizowane przez Targi Lublin S.A.

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Ustalenia wielkości środków na 2015r. dotyczących dofinansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Społecznego

         Zapotrzebowanie na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

  Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Badanie losów absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników województwa lubelskiego

  Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Komunikat dotycząca naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Informacja dotycząca odwołania szkolenia

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  IX Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Informacja dotycząca możliwości korzystania z nowych usług elektronicznych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Informacja dotycząca środków finansowych na przyznanie bonów szkoleniowych

  Informacja dotycząca współpracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informacja dotycząca środków finansowych na realizację nowych form pomocy

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dla Bezrobotnych i Poszukujących pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Outplacement dla oświaty

       dokumenty do pobrania

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na staż

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Zaproszenie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do odbycia stażu

  Nabór wniosków na organizację staży finansowanych z FP oraz projektu współfinansowanego z EFS

  Badanie ankietowe dotyczące stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Filia w Dęblinie

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2014 rok 

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Perspektywy pracy w Lublinie i w województwie

  Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków

  Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

  Informacja o giełdzie pracy dotyczącej zatrudnienia w INTERMARCHE w Rykach

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Partnerstwo lokalne

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wirtualne Targi Pracy

       plakat

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       zaproszenie

       zgłoszenie

       regulamin targów

       regulamin konkursu

       plakat

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie na warsztaty p.n. FILMOTEKA

  VIII Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Nabór wniosków na organizację staży dla uczestników projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dotycząca rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2012 r.

  Zaproszenie na Kurs Inspiracji

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Informacja o zgłaszaniu kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia

  Informacja o stażu w Holandii (ważna do 31.01.2013 r.)

  Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2013 rok 

  Informacja dotycząca systemu powiadamiania SMS i e-mail

  Komunikat w sprawie upływu kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dotacje i doposażenia) ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Bezpłatne grupowe porady obywatelskie

  Komunikat dotyczący naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dotacje i doposażenia) ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Zaproszenie na seminarium

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Pismo dot. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Zaproszenie na Kurs Inspiracji

  Uwaga na nieuczciwych pośredników pracy

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywność = sukces”

  Nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację staży, prac interwencyjnych i wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację staży i prac interwencyjnych

  Informacja dla pracodawców

   Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       zaproszenie

       zgłoszenie

       regulamin  

       plakat 

  Informacja dotycząca środków finansowych z Funduszu Pracy

  Ważny komunikat dla osób zarejestrowanych

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe

  Plan szkoleń na 2012 rok

  Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2012 rok

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku 

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2012 rok 

  Informacja o spotkaniu informacyjnym "Przedsiębiorczość i samozatrudnienie - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

  Informacja o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich na terenie powiatu ryckiego 

  Komunikat o braku środków finansowych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

  Informacje o artykule
  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 01.02.2011 09:59
  Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2015 10:27
  Liczba wyświetleń: 740742
  Drukuj Stworz PDF

  but