• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2014 r. wynosi - 3161, w tym kobiet - 1503. Stopa bezrobocia w końcu listopada 2014 r. wynosi: w powiecie ryckim - 13,6%, w województwie lubelskim - 12,5%, w Polsce - 11,4%.


 • wtorek, 01.02.2011 09:59

  Aktualności


  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Ustalenia wielkości środków na 2015r. dotyczących dofinansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Społecznego

         Zapotrzebowanie na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

  Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Badanie losów absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników województwa lubelskiego

  Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Komunikat dotycząca naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Informacja dotycząca odwołania szkolenia

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  IX Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Informacja dotycząca możliwości korzystania z nowych usług elektronicznych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Informacja dotycząca środków finansowych na przyznanie bonów szkoleniowych

  Informacja dotycząca współpracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informacja dotycząca środków finansowych na realizację nowych form pomocy

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dla Bezrobotnych i Poszukujących pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Outplacement dla oświaty

       dokumenty do pobrania

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na staż

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Zaproszenie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do odbycia stażu

  Nabór wniosków na organizację staży finansowanych z FP oraz projektu współfinansowanego z EFS

  Badanie ankietowe dotyczące stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Filia w Dęblinie

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2014 rok 

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Perspektywy pracy w Lublinie i w województwie

  Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków

  Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

  Informacja o giełdzie pracy dotyczącej zatrudnienia w INTERMARCHE w Rykach

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Partnerstwo lokalne

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wirtualne Targi Pracy

       plakat

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       zaproszenie

       zgłoszenie

       regulamin targów

       regulamin konkursu

       plakat

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie na warsztaty p.n. FILMOTEKA

  VIII Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Nabór wniosków na organizację staży dla uczestników projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dotycząca rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2012 r.

  Zaproszenie na Kurs Inspiracji

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Informacja o zgłaszaniu kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia

  Informacja o stażu w Holandii (ważna do 31.01.2013 r.)

  Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2013 rok 

  Informacja dotycząca systemu powiadamiania SMS i e-mail

  Komunikat w sprawie upływu kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rykach

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dotacje i doposażenia) ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Bezpłatne grupowe porady obywatelskie

  Komunikat dotyczący naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dotacje i doposażenia) ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Zaproszenie na seminarium

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Pismo dot. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Zaproszenie na Kurs Inspiracji

  Uwaga na nieuczciwych pośredników pracy

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywność = sukces”

  Nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację staży, prac interwencyjnych i wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację staży i prac interwencyjnych

  Informacja dla pracodawców

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       zaproszenie

       zgłoszenie

       regulamin  

       plakat 

  Informacja dotycząca środków finansowych z Funduszu Pracy

  Ważny komunikat dla osób zarejestrowanych

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe

  Plan szkoleń na 2012 rok

  Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2012 rok

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2012 roku 

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2012 rok 

  Informacja o spotkaniu informacyjnym "Przedsiębiorczość i samozatrudnienie - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

  Informacja o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich na terenie powiatu ryckiego 

  Komunikat o braku środków finansowych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

  Informacja o bezpłatnych szkoleniach informatycznych skierowanych do pracowników przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

  Komunikat o środkach finansowych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  III Ogólnopolski Tydzień Kariery 

  Informacja o braku środków finansowych na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

   

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 01.02.2011 09:59
  Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2015 09:35
  Liczba wyświetleń: 699551
  Drukuj Stworz PDF