faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu kwietnia 2016 r. wynosi - 2850, w tym kobiet - 1393. Stopa bezrobocia w końcu marca 2016 r. wynosi: w powiecie ryckim - 13,3%, w województwie lubelskim - 11,9%, w Polsce - 10,0%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 01.02.2011 09:59

  Aktualności


  Informacja o naborze na staż w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dla pracodawców dotycząca szkoleń grupowych w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja o naborze na szkolenia grupowe w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

       plakat

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z projektu współfinansowanego z EFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Komunikat dotyczący bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

  Informacja o rezygnacji z realizacji zamówienia

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zakończenie naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych

  Informacja dotycząca PIT-11 za 2015 rok

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Badanie ankietowe dotyczące sytuacji osób NEET poszukujących pracy na rynku pracy

  Nowa forma aktywizacji zawodowej dla osób do 30 roku życia

  Zaproszenie do udziału w Targach Pracy dla osób niepełnosprawnych

  Publikacja  "Dyskryminacja ze względu na orientację seksualna w zatrudnieniu"
      Publikacja dla pracowników i pracownic
      Publikacja dla pracodawców

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Podsumowanie projektu "Jestem kobietą - dobrze wybieram"

  Protokół komisji konkursowej

  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja
      Oświadczenie Oferenta
      Karta oceny zadania
      Formularz oferty realizacji zadania publicznego
      Oświadczenie VAT

  Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI 
      Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej
      Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej
      Deklaracja dotycząca potencjalnego konfliktu interesów

  Informacja o środkach finansowych na bony na zasiedlenie

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

  Konferencja podsumowująca projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Kreator miejsc pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

         plakat

  Informacja dotycząca rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Targi Pracy 2015

         plakat

  Badanie losów absolwentów publicznych szkół wyższych

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Targi Pracy organizowane przez Targi Lublin S.A.

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Ustalenia wielkości środków na 2015r. dotyczących dofinansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Społecznego

         Zapotrzebowanie na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

  Komunikat dotyczący wstrzymania naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Badanie losów absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników województwa lubelskiego

  Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Komunikat dotycząca naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób  w wieku 30-50 lat

  Informacja dotycząca odwołania szkolenia

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  IX Międzynarodowe Targi Pracy

         plakat

  Informacja dotycząca możliwości korzystania z nowych usług elektronicznych

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

  Informacja dotycząca środków finansowych na przyznanie bonów szkoleniowych

  Informacja dotycząca współpracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informacja dotycząca środków finansowych na realizację nowych form pomocy

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Informacja dla Bezrobotnych i Poszukujących pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Outplacement dla oświaty

       dokumenty do pobrania

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na staż

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       informacja     

       zaproszenie

       zgłoszenie

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

  Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych

  Komunikat dla pracodawców dotyczący zatrudniania obcokrajowców

  Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

  Zaproszenie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do odbycia stażu

  Nabór wniosków na organizację staży finansowanych z FP oraz projektu współfinansowanego z EFS

  Badanie ankietowe dotyczące stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach

            Ankieta dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Filia w Dęblinie

  Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

  Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach

  Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2014 rok 

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Perspektywy pracy w Lublinie i w województwie

  Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków

  Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

  Informacja o giełdzie pracy dotyczącej zatrudnienia w INTERMARCHE w Rykach

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu współfinansowanego z EFS

  Partnerstwo lokalne

  Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wirtualne Targi Pracy

       plakat

  Informacja o naborze na szkolenie grupowe

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Powiatowe Targi Edukacji i Pracy         

       zaproszenie

       zgłoszenie

       regulamin targów

       regulamin konkursu

       plakat

  Nabór wniosków na organizację staży z projektu współfinansowanego z EFS

  Zaproszenie na warsztaty p.n. FILM

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 01.02.2011 09:59
  Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2016 13:28
  Liczba wyświetleń: 998588
  Drukuj Stworz PDF

  but